MoneyMindSet

Barndomen, det förflutna, där allting startade

Hur många gånger har du inte kommit på dig själv, där du resonerar och pratar som din mamma eller pappa brukade göra när du var yngre? Nu är detta en redan etablerad sanning,  men sannolikheten att du kan komma att resonera som dina föräldrar är väldigt stor. Det undermedvetna hos ett barn påverkas i sådan stor grad att det är oftast minnen som finns kvar men dessa minnen formar sedan ”linsen” som du betraktar världen ifrån. 

Därför kan jag tycka att barndomens påverkan på din privatekonomi idag blir relativt enkel, ditt ställningsantagande till pengar och ekonomi präglas helt enkelt av din barndom. För att gräva lite djupare i just det undermedvetna ska vi undersöka vilket förhållningssätt du har till pengar. Vad säger magkänslan? Tycker du att pengar är din väg till lycka? Eller roten till allt dåligt i denna värld? Pengar borde alla få eller anser du att du inte är värd att ha tillräckligt mycket med pengar? Att tänka på pengar och privatekonomi, gör det dig glad eller frambringar det ångest?

Dina föräldrars attityd kring pengar

När man tänker på det var dina föräldrar din enda informationskälla när du var yngre därför är det naturligt att vissa av deras ståndpunkter har färgats av till dig och hur du väljer att leva ditt liv idag. Vi kan såklart inte välja vilka föräldrar vi ska få eller vår familj, men man kan välja att fokusera på det positiva mer än det negativa. Kopplar man detta till privatekonomi så har jag lärt mig en hel del av mina föräldrar då de kom till Sverige som flyktingar. Att vrida och vända på varenda krona var vardagsmat för dem. Detta är något som har följt med mig i mitt vuxna liv idag. Vilket kanske inte var så tacksamt då men idag är jag glad för detta då jag fått mer gjort utan att aktivt behöva öka mitt inflöde av pengar.  Därför är det viktigt att förstå dina föräldrars förhållningssätt till pengar. Vilket förhållande hade de till pengar? Var det något de pratade ofta? Förklarade de innebörden av pengar till dig och fördelarna med att spara? Eller var mentaliteten att man skulle klara sig på knappa medel från lön till lön.

Ett annat sätt att tänka på hur dina föräldrar förhåller sig till pengar är tänka på ifall det har funnits ett ”motto” som de ofta har sagt. Som till exempel, den som spar den har. Eller man lever livet bara en gång så då skall man passa på att leva. Även fast man kanske inte delar uppfattningen som de har så finns den fortfarande där och gör sig påmind.

Klontz (2011) skriver i sin studie att våra tidigaste minnen av pengar är det som formar våra känslor men det är även grunden till vårt förhållningssättet vi har till pengar som vuxna. Du kanske kommer ihåg hur du fick en första krona av dina föräldrar för att du hade vart duktig, eller att du hittade några ören vid lekplatsen. Vad är ditt första minne av just pengar och vad var känslan som du upplevde då? Kommer du ihåg det?

Vem är du?

Egentligen finns det två läger i detta fall, du är en sådan som trycker att pengar är en källa till lycka/frihet och motsatsen, pengar ger dig ångest. Oavsett vilken du är så är det viktigt att på peka att igen är optimal. När man tycker att pengar ger dig ekonomisk frihet och lycka så tenderar man till att använda pengar som ett filter till livet, allt kretsar kring pengar och kan kan göra dig väldigt snål eller att du spenderar alla pengar vid ett tillfälle för det är ”så billigt”. Å andra sidan om du bara känner stress när man talar om pengar kan det resultera i att du inte tar tag i din privatekonomi alls. Vilket kan påverka din kreditvärdighet, dina framtida pensionspengar och allt annat kopplat till din privatekonomi.

Pengar skapades faktiskt av människan för att användas som betalningsmedel för tjänster och varor. Något vi använder varje dag men trots det kan vi inte förstå lagarna eller kontrollera dess verkan. Uppenbarligen har pengar sitt egna liv, vilket det förstås inte borde ha.

Oavsett vad är det viktigt att förstå att pengar inte är bra eller dåligt, utan att det endast är ett redskap som kan användas på ett bra eller mindre bra sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *